Statistiky

Na této stránce uveřejňujeme statistiky, které vytvořil pan Vladimír Hajdovský z historických dat žebříčku hráčů ČR. Předpokládá se, že statistiky budou periodicky aktualizovány.

Každý sport by měl pečovat o svou historii. Jednou z možností, jak minulost zaznamenat, je systematický sběr výsledků z odehraných turnajů. Tuto službu v poolu zajišťuje provoz poolového žebříčku, který nasbíraná data od počátku prozíravě archivuje, ale zatím je následně nijak nevyužíval. Sběr dat pro internetovou podobu žebříčku byl zahájen turnajem z 11.9.2010. První žebříček s plnými ročními daty vznikl k 12.9.2011. V žebříčku se za dobu jeho existence objevilo víc než 1600 jmen. V přehledech na této stránce jsou využita pouze jména těch hráčů, kteří mají za dobu existence žebříčku nejméně 5 zapsaných výsledků.

Data ve statistikách jsou uspořádána po kalendářních týdnech. Každá týdenní statistika obsahuje všechny započítané výsledky z turnajů za posledních 52 kalendářních týdnů (tj. za předchozí klouzavý kalendářní rok). Do žebříčku se započítává nejvýše 25 nejlepších výsledků za uplynulý rok. Bodování výsledků v turnajích se odvíjí od umístění hráče v konkrétním turnaji, jehož bodovou sílu určuje zejména hráčská účast a formule, podle níž byl turnaj odehrán. Podrobnější údaje lze zjistit přímo na stránkách žebříčku.

Poslední aktualizace statistik na této stránce byla provedena k 31.12.2016, což představuje 279 zpracovaných týdnů žebříčku.

K tomuto okamžiku úplná žebříčková databáze obsahovala 36467 individuálních výsledků  z celkového počtu 2111 turnajů.

Limit 5 výsledků pro zařazení hráče do statistik aktuálně splňovalo 708 hráčů z celkového počtu 1649 hráčů v databázi.

Nabízené statistiky znázorňují vývoj bodů a pořadí hráčů v čase.

Vývoj žebříčku do 31.12.2016              Postavení v žebříčku do 31.12.2016

 

Tabulky z odkazu Vývoj žebříčku umožňují dva základní pohledy na historii žebříčku:

každý sloupec tabulky obsahuje žebříček pro týden, uvedený v hlavičce tabulky; setřídění podle sloupce poskytne jmenné pořadí hráčů ve vybraném týdnu

každý řádek tabulky obsahuje časovou řadu výsledků hráče, uvádějícího řádek; vytvoření grafu pro daný řádek poskytne vizuální vyhodnocení vývoje

Tabulky z odkazu Postavení v žebříčku určují dlouhodobé hodnocení výsledků hráče:

každý řádek tabulky ukazuje dobu, po kterou hráč dosahoval výkonu podle hlavičky; filtr „bez hodnoty ==“ ukáže výběr hráčů, kteří splňují kritérium podle hlavičky

Statistiky hlavních soutěží

Poolová historie má u nás daleko hlubší kořeny, než kam dohlédne současný internetový žebříček. Podle zprávy od Pavla Halamky se první MR v poolové devítce u nás hrálo v roce 1996. Prvním mistrem mezi muži se tehdy stal René Frank, mezi ženami Lucie Lottringová. V roce 1997 už hráli i junioři a disciplíny se rozšířily o 8-ball (muži navíc hráli dokonce také 14.1). Pokud pátrání P.Halamky dostatečně pokročí, bude snad možné o počátcích našeho poolu vytvořit reprezentativní přehled.

V první dekádě tohoto století u nás dominoval poolovým soutěžím velmi pevný a stabilní systém regionálních lig, které završovala celostátní extraliga. Všechny soutěže se hrály v oddělených poolových disciplínách. Oba stupně soutěží byly propojeny barážovým kláním, v němž spodní polovina extraligy bojovala s regionálními špičkami o účast v budoucím extraligovém ročníku (pro každou disciplínu zvlášť). Bodované umístění hráčů v jednotlivých extraligových turnajích bylo základem tzv. poolového víceboje, a ten byl zase hlavním kritériem pro nominaci na ME. Paralelní strukturu extraligy a jejího hodnocení měl i náš ženský pool.

Od sezóny 2003 / 2004, kdy jsem byl pověřen vedením extraligových soutěží, jsem vedl systematickou výsledkovou statistiku soutěží (v ženském poolu jsem začal o sezónu později). V mužském poolu jsem vedení statistik ukončil po sezóně 2011 /2012, u žen dokonce zase o rok dřív. Časově na sebe statistiky z extraligy a internetového žebříčku v podstatě navazují. Přesto, že se extraligová statistika výběrem turnajů liší od výběru turnajů pro žebříček, v obou statistikách najdeme stejná jména a v obou z nich se prokazuje, že ti nejsilnější hráči vykazují ty nejlepší výsledky. Pro obě statistiky také platí, že podmínkou odpovídajícího umístění je dostatečná účast hráče na turnajích. S touto výhradou obě statistiky popisují objektivní stav našeho turnajového života i vzájemnou sílu naší hráčské základny za posledních 13 let.

extraliga muži 2003 – 2012               extraliga ženy 2004 – 2011

 

Obě extraligové soutěže byly ukončeny v sezóně 2012/2013 a od roku 2014 se rozběhl nový koncept soutěží, souhrnně označený jako ČPT. Samostatná dlouhodobá ženská soutěž tím přestala v rámci ČMBS existovat. Role kvalifikačního kritéria pro nominaci reprezentantů na ME se přenesla na umístění v žebříčku ČPT, případně na výsledky MR v jednotlivých kategoriích. Z hlediska dlouhodobého sledování vývoje poolu bylo nutné přenést pozornost z oblasti zaniklých extraligových soutěží na výsledky MR. Naštěstí se od sezóny 2003/2004 vedla počítačová evidence také o průběhu těchto vrcholových turnajů sezóny. Můj záměr shromáždit úplné a porovnatelné výsledky z MR se však nakonec ukázal jako velmi pracný a nevděčný úkol. Vznik uceleného datového popisu pro všechny turnaje MR za období 2004 – 2016 proto pokládám za veliký úspěch, který stál stovky hodin mravenčí práce. Bez vstřícného postoje řady lidí bych pravděpodobně takový úkol nedokázal splnit. Na tomto místě bych chtěl vyzvednout zejména přispění Kristiana Walacha a jeho poolových archivů.

Konečným výsledkem mého úsilí po shromáždění výsledků z MR 2004 až 2016 je kompilace mých vlastních zápisů z let 2004 až 2010, archivních dat od K.Walacha z let 2011 až 2013 a dostupných dat z aktuálního výsledkového servisu za roky 2014 až 2017. V případě externích zdrojů jsem měl k dispozici jen odkazy na stránky K.Walacha, M.Švestky a VTPsoftu. Na nich jsem byl nucen data zprostředkovaně dobývat ze zobrazených výstupů. K žádným jiným externím datům jsem přístup neměl. Odlišnost datových formátů, rozdílný způsob zápisu jmen i rozdílný způsob převodu dat do jednotné podoby vedl na mimořádně náročný a hlavně manuálně pracný proces sehrání dat. Výsledkem ovšem je, že v této chvíli mám k dispozici úplnou databázi všech odehraných turnajů na MR 2004 až 2016, a to ve všech individuálních disciplínách a všech věkových kategoriích, ve kterých byly mistrovské turnaje odehrány. Kategorie juniorů obsahuje i kompletní výsledky pro MR 2017.

Získaná data jsem se pokusil zpracovat srovnatelným způsobem pro kategorii juniorů, žen, jednotlivců a seniorů, a to hned ze dvou pohledů.

Tím jednodušším pohledem je vyhodnocení výsledkových listin z hlediska umístění jednotlivých hráčů. Pro ocenění kvality umístění jsem zvolil jednoduchou bodovací tabulku, v níž je první místo v turnaji oceněno 16 body, druhé místo 8 body, semifinále 4 a čtvrtfinále 2 body; ostatní účast je oceněna jedním bodem za každé jiné umístění. Takto získané body pokládám za sčitatelné pouze v rámci stejné kategorie. Zvláštní pozornost pak věnuji medailovým umístěním a jejich samostatnému vyhodnocení. Bohatou nabídku různých pohledů na zpracovaná data poskytují kontingenční tabulky, které jsou součástí zpracovaných přehledů. Rozsah výsledkových listin pro jednotlivé kategorie se liší. V kategorii jednotlivců jde pouze o hráče, kteří prošli předchozími kvalifikacemi. Ve zbývajících kategoriích výsledkové listiny obsahují všechny hráče, kteří boj o MR absolvovali. U kategorie seniorů jsem byl na vážkách; nakonec jsem tam zahrnul i kvalifikační úroveň MR, protože v seniorské kategorii funguje víc než jinde Coubertinovo „důležité není zvítězit, důležité je zúčastnit se!“. Pokud bude v průběhu času obsah sešitů obohacen o turnaje z dalších MR, projeví se to nejen v obsahu sešitů, ale i v textu s odkazem na příslušné sešity. Velkým krokem vpřed v obsahu přehledů se stalo díky Tomáši Kopeckému využití časopisu Billiard Info, z nějž se mi povedlo vytěžit výsledkové listiny pro všechny odehrané turnaje MR za roky 1998 až 2003. Nakonec se ze záhrobí vynořily i zdánlivě ztracené turnaje MR z let 1995 až 1997. Všechny tyto turnaje totiž původně v mých přehledech chyběly. Nyní tedy máme k dispozici přehledy od začátku pravidelných soutěží v poolu až do dneška. Tím se mi v podstatě splnil sen o dosažení tohoto cíle.

UmisteniJunioriMR98-20       UmisteniZenyMR96-19         UmisteniJednotlivciMR95-19         UmisteniSenioriMR98-19

 

Úplně nejpracnější a na zpracování nejnáročnější z mých výstupů na této stránce představují databáze výsledků ze zápasů na MR 2004-2017 pro individuální disciplíny. Podle shodného schématu se zde zpracovávají úplné seznamy výsledků ve všech finálových turnajích za posledních 14 let pro kategorii juniorů, žen, jednotlivců a seniorů. Zdrojová data jsou obsloužena jednak výběrovým mechanizmem autofiltrů, jednak kontingenčními tabulkami s poměrně členitou strukturou pro výběr dat. Tyto nástroje poskytují prakticky vyčerpávající přehled o výsledcích hráčů s možností výběru časového období, disciplíny, počtu zápasů a skóre, výher a proher podle individuální volby. Český pool tak dostává datový zdroj o své soutěžní historii s mimořádnou informační hodnotou. Tento datový zdroj je navíc systematicky udržovaný v aktuálním stavu podle jednotlivých odehraných kategorií.

ZapasyJunioriMR04-20       ZapasyZenyMR04-19           ZapasyJednotlivciMR04-19               ZapasySenioriMR04-19

 

Na informativní příspěvek o Fargo Ratingu pro hodnocení výkonnosti hráčů koeficientem z rodiny ELO navazuji na tomto místě informací o CzRatingu, který jsem navrhl na základě inspirace ze zmíněného Fargo Ratingu. Vzhledem k tomu, že nemám přístup k algoritmům Fargo Ratingu, ani k jeho rozsáhlé databázi, musel jsem vyjít z tuzemských dat a vytvořit vlastní algoritmus, který by z našich dat byl rovněž schopný produkovat pro hráče osobní hodnocení, které ctí zákonitosti pro hodnocení ELO. Přitom nelze podle hodnoty přímo porovnávat hodnocení podle Fargo Ratingu a CzRatingu. Na překážku je zejména to, že oba systémy pracují s naprosto odlišným výběrem turnajů, podle nichž se oba typy ELO koeficientů vyhodnocují. CzRating tedy není malou kopií Fargo Ratingu, ale samostatným systémem, vybudovaným na stejných principech, stojícím ale na vlastním vyhodnocovacím mechanizmu.

Pro popis CzRatingu a jeho porovnání se zavedeným Fargo Ratingem lze využít připojený text. Kromě něj připojuji výsledky výpočtů ze systému CzRating, vztažené k období 2014 až 2019. Za data pro tyto výpočty posloužily všechny turnaje ČPT-32, ČPT Open a MR, odehrané v uvedeném období. Po šesti experimentálních verzích, které potvrdily možnost uskutečnit takový projekt v našich podmínkách, jsem celý projekt přepracoval a přiblížil ho postupům, které využívá Fargo Rating.

Do zpracování agendy CzRating se podařilo zabudovat i vkládání výsledků našich hráčů z mezinárodních turnajů. Tím tato agenda překročila rámec, vyhrazený pro stávající celostátní žebříček hráčů. Prvním adeptem turnajů se silnou mezinárodní účastí se stal Pardubice Open 2019, na němž jsem toto rozšíření možností vyzkoušel. Celé řešení je nyní soustředěno do jediného sešitu Excelu, který zde prezentuji již se zabudovanými výsledky výše zmíněného turnaje Pardubice Open.

CzRating     DBvýsledkyELO190916

Novinky z ostatních sekcí

CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 1380.7
2 Lebduška Filip MPC Pardubice 1357.8
3 Žalman David MPC Pardubice 1340.7
4 Meisner Jan BC Harlequ´in Praha 1315.1
5 Růčka Radek MPC Pardubice 1197.5
6 Praus Tomáš MPC Pardubice 1190.5
7 Tužil Pavel MPC Pardubice 1161.3
8 Urban Petr MPC Pardubice 1004.3
9 Kníže Martin MPC Pardubice 982.3
10 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 972.4
11 Hajdovský Marek MPC Pardubice 967.3
12 Mihok Michal SK Delta Billiard Brno 937.9
13 Zhou Longdi MPC Pardubice 881
14 Tichý Jaroslav Řipská Praha 875.2
15 Švestka Martin MPC Pardubice 871.5
16 Balan Arivukkannan SK Delta Billiard Brno 869.6
POŘADÍ ČESKÉ POOLOVÉ TOUR 2020
Soutěže jsou pozastaveny