Freeware ke stažení

 

Na této stránce nabízíme programové produkty k volnému použití. Jedná se o soubory typu XLS nebo XLSM, určené pro lokální práci na počítači uživatele, které pro provádění vyžadují program EXCEL instalovaný na počítači uživatele.  Sešity pro svou práci využívají makra VBA.

Při kliknutí na zvolený soubor se otevře dialog pro uložení souboru na Váš lokální disk – zvolte si vhodný adresář, kde soubor chcete mít, a stisknutím tlačítka „Uložit“ stáhněte soubor do svého počítače. Při přímém spuštění z netu (tlačítkem „Otevřít“) programy nejsou / nemusí být (plně) funkční! Pro opakované použití může být účelné uložit sešity jako šablony Excelu .XLT, případně .XLTM.

 

Programy pro organizaci turnajů

P. Hajdovský v letech 2005 a 2006 vytvořil jednoduché prográmky pro zpracování turnajů „zkrácené double-KO“ pro 8, 16 a 32 a hráčů.

Programy se dvěma dvoukoly na straně B pavouka se opírají o standardní formule EPBF (nasazení hráčů do základního kola, křížení při přechodu z A-strany do B-strany) a umožňují libovolný (losovaný) návrat z konce B-strany do KO. V průběhu zadávání výsledků postupně vyplňuje tabulka výsledného pořadí hráčů podle toho, jak jednotliví hráči končí účast v turnaji. Na upozornění ze strany uživatelů bylo zjištěno, že v programech samovolně prošla lhůta, spojená s digitálním podpisem autora. V reakci na toto upozornění nahradil V. Hajdovský původní programy jejich novějšími verzemi, z nichž navíc odstranil časové omezení pro jejich používání. Nabídku doplnil o pavouka pro 64 hráčů.

Složení inovované nabídky:

CDKO08.xls – zkrácené double KO 08/04, verze 3.32, 2006

CDKO16.xls – zkrácené double KO 16/04, verze 3.32, 2006

CDKO32.xls – zkrácené double KO 32/08, verze 3.32, 2006

CDKO64.xls – zkrácené double KO 64/16, verze 3.32, 2006

 

V současné době se turnajová praxe u nás kloní ke zkrácenému double KO s jediným dvoukolem na straně B pavouka. Pro tento formát zatím podobná podpora nebyla k dispozici. K příležitosti inovace starých pavouků autor zpracoval v analogickém provedení pavouky také pro tento formát. Do jejich funkční náplně byly navíc přidány nové prvky. Z hlediska obecnosti přibyla nepovinná možnost hry o třetí místo v turnaji.

 Složení nové série pavouků:

DDKO08.xlsm – zkrácené double KO 08/04, verze 4.01, 2016

DDKO16.xlsm – zkrácené double KO 16/08, verze 4.01, 2016

DDKO32.xlsm – zkrácené double KO 32/16, verze 4.01, 2016

DDKO64.xlsm – zkrácené double KO 64/32, verze 4.01, 2016

 Pokud Vám nepůjdou stáhnout ve formátu xlsm – zde je ke stažení archiv v zip, a to vše.

Staré a nefunkční verze pavouků byly při této příležitosti z této stránky staženy. Ponechány byly pouze pavouky k vytištění.

 

U rozsáhlejších turnajů se často do finálového pavouka vstupuje přes kvalifikační skupiny. Pro méně výkonné hráče je vylučovací princip pavouků často odrazující. Představa dlouhé cesty za dvěma zápasy opravdu není příliš lákavá. V případě využití kvalifikačních skupin se situace výrazně mění. Skupina pro pět hráčů nabídne čtyři zápasy každému účastníkovi a postupujícím do pavouka minimálně další dva. Každý si tak zahraje s řadou soupeřů a případný daleký výlet dostává příznivější smysl. Poolovým specifikem ČMBS je poměrně nezvyklý systém pro stanovení konečného pořadí ve skupině, které rozhoduje také o tom, kteří hráči se kvalifikují do finálového pavouka. Přesná definice pravidel uspořádání tabulky z roku 2004 zní:

1. Hlavním kritériem je celkový počet dosažených výher ve zcela vyplněné výsledkové tabulce.
2. Pokud jsou právě dva účastníci hodnoceni shodně, rozhoduje výsledek vzájemného zápasu.
3. Při shodném počtu výher více účastníků rozhoduje redukovaná tabulka vzájemných zápasů.
4. V redukované tabulce vzájemných zápasů je hlavním kritériem opět počet dosažených výher.
5. Nerozhodne-li počet výher v redukované tabulce, rozhoduje bodový rozdíl redukovaného skóre.
6. Nerozhodne-li rozdíl redukovaného skóre, vezme se v potaz bodový rozdíl celkového skóre.
7. Pokud žádné z použitých kritérií nerozhodlo o pořadí, rozhodne sehrání penaltového rozstřelu.

Zatím nebyl veřejně k dispozici žádný lokálně použitelný prostředek, který by toto pořadí dokázal určit (uměly to programy pro řízení centrálních soutěží; dnes s ním pracují oba naše výsledkové servisy). Snaha o pomoc klubům při organizování turnajů s využitím skupin mne vedla k vytvoření potřebného nástroje s poměrně komfortní obsluhou. Základem je generátor tabulek s volitelným počtem míst. Takovou tabulku lze rozkopírovat na další listy sešitu pro potřeby turnajů. Každý výsledek, vložený do tabulky, se okamžitě a automaticky zpracuje pro vyhodnocení jejího aktuálního stavu.

Tento nástroj nyní dávám k obecnému využití:

TabulkaSkorePool – kvalifikační skupiny (12.10.2017)

 

U skupin s větším počtem účastníků vyvstává problém s pořadím zápasů, v němž je správné skupinu odehrát. Při živelném nasazování zápasů se velmi snadno může stát, že zatímco je skupina téměř celá odehraná, na dohrávku jednoho hráče čeká jeden nebo i více soupeřů. To pak dohrání skupiny významně protahuje. Skupina by se měla odehrát zásadně po kolech, kdy se v každém kole utkají všichni hráči skupiny. Tím lze předejít výše uvedenému problému. K nasazení účastníků skupiny do kol se zpravidla užívají nasazovací tabulky (Berger, Schurig). Existuje i unikátní algoritmus B.Uhra, který takové nasazení bleskově zajistí pro libovolný myslitelný rozsah skupiny. V případě lichého počtu algoritmus doplní skupinu na sudý počet o volný los, který je v každém kole postupně přidělen všem účastníkům skupiny. Právě tento typ nasazení do kol používá následující aplikace. Pro zadaný seznam účastníků skupiny se vytvoří na samostatném listu jmenovitý rozpis do kol, kam se zapisují dosažené výsledky. Tyto zapsané výsledky se automaticky přenášejí do křížové tabulky, kterou aplikace generuje společně s rozpisem do kol.

RozpisZapasuDoKol – rozpis kvalifikační skupiny do kol (25.1.2010, úprava 8.1.2019)

 

Jako završení nástrojů pro práci se skupinami nabízím obsluhu úvodní části turnaje, skládající se ze soustavy kvalifikačních skupin. Základem nástroje jsou dva kmenové listy Vstupy a Přehled. List Vstupy obsahuje úplný seznam hráčů pro daný turnajový den. Z tohoto seznamu se vybírají hráči do jednotlivých skupin. Pro každou vybranou skupinu se následně vygeneruje samostatný list s rozpisem skupiny do kol a s křížovou výsledkovou tabulkou. O vzniku skupiny je proveden záznam také na list Přehled (s počtem zápasů ve skupině a s poli pro sledování zápasů ve skupině). Na listu Přehled je umístěna i tabulka aktuálního využití stolů v herně. S nasazováním zápasů na stoly a se zápisem výsledků se pracuje na listech pro jednotlivé skupiny. Přidělením stolu pro zvolený zápas se aktualizuje stav na listu Přehled o nově zahájený zápas. Zápisem výsledku dohraného zápasu se aktualizuje jak  stav na listu Přehled, tak stav křížové tabulky pro skupinu. Pro nedohranou skupinu se provizorní pořadí stanovuje podle počtu výher. Se zápisem posledního výsledku ve skupině se provede výpočet konečného pořadí podle dříve zmíněných pravidel pro poolové soutěže. Poslední možnou úpravou křížové tabulky je její uspořádání podle stanoveného pořadí. Popsaný nástroj sdružuje nejlepší techniky z jiných mých nástrojů pro obsluhu skupin, Jeho rozsah je formálně vymezen 128 hráči pro jeden hrací den, 20 skupinami s maximálně 16 hráči v jedné skupině a 20 stoly k dispozici. Zejména počet hráčů v jedné skupině je silně předimenzovaný. Zvětšení max. počtu účastníků, počtu skupin a stolů je snadno proveditelné (i když v našich podmínkách taková potřeba nejspíš nevznikne).

TurnajSkupiny – obsluha kvalifikačních skupin to velký turnaj (28.1.2019)

 

Nezbytnou přípravnou fází každého turnaje je tvorba nasazovacího pořadí pro přihlášené účastníky. Pro dobrou zpracovatelnost výsledků je vhodné používat správná jména se správnými kluby podle oficiálního zdroje jmen. Samotné pořadí může plynout z postavení hráče ve vhodném žebříčku nebo z pozice hráče v rozehrané soutěži. Jindy může jít o požadavek náhodného pořadí, někdy pouze pro určitou skupinu hráčů. Velmi často jde o individuální zařazení hráče do dříve vytvořeného seznamu, jindy zase o vyjmutí z existujícího zařazení. Mnohdy se nasazovací seznamy sestavují z jiných seznamů s odlišným formátováním, případně se účastníci zapisují přímo ručně. Prakticky všechny vyjmenované situace jsem se pokusil shrnout do jediného nástroje, který poskytuje významný komfort a všestrannost pro snadnou tvorbu nasazovacích seznamů. Uživatelskou vlídnost jsem se pokusil podpořit stručným návodem k použití. Základní možností pro práci s ním je pohodlný výběr jmen z databáze, přímo odvozené z aktuálního stavu svazové matriky.

Na tomto místě nabízím popsaný nástroj ke stažení:

 Nasazovací seznamy pro turnaje (29.4.2017)

 

Formuláře k vytištění pro ty, kteří při turnaji nemají k dispozici počítač:
DKO16 (24.9.2005)
DKO32 (24.9.2005)
DKO64 (6.10.2005)

 

Pavouky pro Google Sheets

Určitým omezením pro využití zde uvedených aplikací je fakt, že většina z nich používá makra VBA a jsou tím omezeny na prostředí MS Excel. Nedávný nápad mi umožnil konvertovat všechny moje pavouky do plně funkční podoby, která se bez maker obejde. Tím se otevírá možnost jejich využití i v jiných tabulkových prostředích. Jako velmi perspektivní se jeví využití Google Sheets. Tento produkt totiž umožňuje jak přímou obsluhu pavouka během turnaje, tak on line náhled pro veřejnost do živého pavouka v podobě, jak probíhá proces aktualizace. Tím lze dosáhnout podobného diváckého kontaktu, jaký v průběhu turnaje poskytuje databázově orientovaný výsledkový servis. Děje se tak s nepoměrně menší datovou režií a s výrazně nižšími nároky na přípravu a obsluhu turnaje. Z hlediska možnosti sledovat změny v aktualizovaném sešitě poskytuje Google Sheets služby, které jsou pro Excel z principu nedostupné. Tyto aplikace zde neuvádím, ale mám je připravené a otestované. V případě zájmu si je lze u mne vyžádat.

 

Švýcarský systém

K mému určitému překvapení začal do kulečníkových vod pronikat tzv. švýcarský systém řízení turnajů. Systém vznikl koncem 19.století pro potřeby rozsáhlých šachových turnajů. Právě na velkých turnajích se nejlépe projevují jeho hlavní přednosti. Všichni hráči bez rozdílu hrají po celou dobu turnaje, nikdo není vyřazován a během minimálního počtu kol všichni hráči získají přesné individuální umístění na konečné výsledkové listině. Nasazování kol probíhá tak, aby se v nich utkávali výkonnostně blízcí hráči. Systém zabezpečuje, že se stejní soupeři nemohou v turnaji utkat víc než jednou. Za tyto skvělé vlastnosti švýcarský systém platí svou daň v podobě toho, že turnaje negradují do zápasů těch nejlepších a že dokonce o celkovém vítězi může být rozhodnuto dřív než v posledním kole turnaje. Z provozního hlediska je největším problémem fakt, že systém z principu nemůže určit soupeře pro další kolo, dokud není dohráno kompletní kolo předchozí. Časový kolaps turnaje pro pomalou hru některých hráčů proto ve švýcarském systému hrozí ještě víc, než v jiných turnajových schématech. Využití institutu časového rozhodčího má v tomto případě zcela zásadní význam.

Stanovení pořadí v turnajích švýcarského typu se odvíjí od počtu výher v turnaji, k němuž se jako pomocný nástroj využívá zpravidla Buchholzovo kritérium, definované roku 1932. Toto kritérium přihlíží ke kvalitám soupeřů, s nimiž se hodnocený hráč na turnaji utkal. Čím lepší byli soupeři, tím je Buchholz vyšší. Mezi soupeři se stejným počtem výher se nejlépe umístí ten, který hrál s nejtěžšími soupeři. Podle sportu, v němž se švýcarský systém používá, se může k jemnějšímu rozlišení využít i dalších výsledkových parametrů. Jako zajímavost mohu uvést, že pro badminton byl vytvořen na švýcarském principu systém řízení turnajů, který vůbec Buchholze nevyužívá. Místo něj používá pro stanovení pořadí vedle výher také poměru setů, a dokonce i poměru míčků v setech.

Žádný volně dostupný prostředek pro řízení turnajů švýcarského typu s Buchholzem jsem neobjevil. Nakonec jsem si řídící program pro standardní švýcarský systém (včetně úplného Buchholze) napsal sám v Excelu. Proti šachovému výsledkovému schématu můj program nepracuje s remízami, které poolová praxe nepřipouští. Jistě toho neumí kolem turnaje udělat tolik, co výše zmíněná badmintonová verze o velikosti 9,5 MB. Můj excelský sešit se vejde do velmi skromných 50 kB paměti. Přesto umí to, to se od řídícího programu vyžaduje: umí vytvořit nasazovací seznam pro turnaj, nasadit jeho první kolo a na základě výsledků dohraného kola vytvořit nasazení pro následující kola až po dokončení celého turnaje. Práce řídícího programu končí vystavením konečné výsledkové listiny. Jako třešinku na dortu uvádím, že můj excelský udělátor fakticky nezná omezení pro počet účastníků turnaje. Maximální počet je dán spíš kapacitou herny, kde např. při hodinovém limitu na zápas v režimu „od rána do večera“ lze reálně počítat s deseti směnami hráčů. V herně s 8 stoly se tak dá při dokonalé organizaci za den odehrát 80 zápasů. Přesně tolik zápasů potřebuje plně obsazený švýcarský turnaj pro 32 hráčů (5 kol po 16 zápasech). Reálnější schéma z tohoto pohledu tvoří turnaj pro 16 účastníků (4 kola po 8 zápasech, tj. 32 zápasů celkem), případně pro 8 účastníků (3 kola po 4 zápasech, celkem 12 zápasů). Pro malé počty účastníků je švýcarský systém dobrým kompromisem mezi „krutým“ vyřazovacím pavoukem a časově náročnou křížovou tabulkou.

  Švýcarský systém (8.4.2017)

 

 

Ukazatel skóre:

Dost často se stává, že hrajete zápas, který sleduje řada očí, a jako na potvoru není k mání počitadlo či jiný ukazatel skóre, aby diváci viděli, jak to vypadá s vaším běžícím zápasem. Už dávno mne napadlo vymyslet něco extra-extra, před čím by si jiná počitadle sedla na zadek. Žádný velký nápad na mne ne a ne přijít. A pak Markova žena na obrazovce vyloudila naprosto jednoduché a plně postačující počítadlo pro zápas Marka s Péťou Urbanem. Je tak jednoduché a tak funkční, že mi nedalo a něco podobného s trochou doplněné grafiky sem přidávám. Pokud budete s sebou v herně mít notebook a v něm Excel (nebo jiný tabulkový procesor) s tímhle udělátkem, přinesli jste si také slušné vlastní počitadlo k přímému použití.

Scoreboard  (2.6.2018)

 

Sudoku jako přídavek: 

Pro zpestření chvil, kdy není do čeho píchnout, se může hodit nějaká ta křížovka nebo rébus. Pro ctitele sudoku přikládám z vlastní dílny sbírku klasických úloh na téma „17“, což je nejmenší počet kamenů pro vznik řešitelné úlohy. Jak jsem objevil na internetu, tato varianta sudoku se těší obzvláštní oblibě. Musím ovšem upozornit, že tato sudoku zpravidla nepatří k těm nejsnáze řešitelným. Kdo ale má sudoku rád, může se s chutí pustit do luštění.

Pro ty, kteří mají zkušenosti se sudoku jen z nedělních příloh novin, se mohou složitější úlohy jevit jako prakticky neřešitelné. Bez práce s kandidáty to totiž bývá hodně těžké, s nimi zase hodně pracné. Ke svým úlohám proto přidávám i pomocníka pro práci s kandidáty. Možná vás překvapí, jak významně to řešení sudoku usnadňuje. Přeji příjemnou zábavu!

Dodatek: dostal jsem od kamaráda nadurděný mail, že si kvůli mým „obtížným“ sudoku nebude kazit radost z těch sudoku, které se dají řešit snadno a bez nějakých kandidátů. Kvůli němu a podobným ctitelům vlídných sudoku jsem svoji sbírku rozšířil o kategorii úplně jednoduchých (řešitelných výhradně pomocí holých singlů), snadných (kde si vystačíme s holými a skrytými singly), ale i obtížnějších sudoku nad rámec „sedmnáctky“. Sbírka úloh v odkazu má teď čtyři listy, každý se stem úloh. Teď si snad vybere každý ctitel této zábavy. Mám jen jedno doporučení: nepoužívejte Helper na jednoduché úlohy, abyste si nepokazili zážitek z jejich řešení!

Sudoku – sbírka úloh  (26.5.2017)              SudokuHelperX  (26.5.2017)

 

Biflujeme slovíčka

Svět je pořád menší a potřeba umět víc než česky a telefonicky doléhá na každého z nás. A tak mnozí, aniž by to dávali na odiv, pokoušejí zvládnout základní slovní zásobu, aby se v cizojazyčném zahraničí domluvili a neztratili. A to se bez biflování slovíček (alespoň na začátku) zpravidla neobejde. Mnozí mají nějakou tu appku k tomu účelu někde staženou a jsou na ni zvyklí. Těm, kteří se v tom směru ještě nevybavili, případně nejsou spokojeni s tím, co už mají, mohu nabídnout svůj zbrusu nový slovníček, který vám může posloužit dokonce lépe než kamarád, který by vás ze solidarity byl ochoten trápit. Vložte do mého sešitu svoji slovní zásobu, kterou chcete zvládnout a můžete začít. Kolik jazyků umíš …

Slovicka  (6.3.2019)

 

 

 

 

 

Novinky z ostatních sekcí

CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK
1 Žalman David MPC Pardubice 2008.5
2 Urban Petr MPC Pardubice 1506.9
3 Vondráček Petr MPC Pardubice 1244.6
4 Tužil Pavel MPC Pardubice 1203.6
5 Růčka Radek MPC Pardubice 1186.2
6 Mihok Michal SK Delta Billiard Brno 1174.9
7 Lebduška Filip MPC Pardubice 1167.3
8 Meisner Jan BC Harlequ´in Praha 1155.8
9 Zhou Longdi MPC Pardubice 1152.1
10 Praus Tomáš MPC Pardubice 1139.6
11 Tichý Jaroslav SK Billiard Centrum Praha 1124.5
12 Kníže Martin MPC Pardubice 1084.2
13 Hajdovský Marek MPC Pardubice 1040.3
14 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 978.1
15 Švestka Martin MPC Pardubice 977.8
16 Nechvíle Josef Řipská Praha 944.6
POŘADÍ ČESKÉ POOLOVÉ TOUR 2019