Freeware ke stažení

 

Na této stránce nabízíme programové produkty k volnému použití. Jedná se o soubory typu XLS nebo XLSM, určené pro lokální práci na počítači uživatele, které pro provádění vyžadují program EXCEL instalovaný na počítači uživatele.  Sešity pro svou práci využívají makra VBA.

Při kliknutí na zvolený soubor se otevře dialog pro uložení souboru na Váš lokální disk – zvolte si vhodný adresář, kde soubor chcete mít, a stisknutím tlačítka „Uložit“ stáhněte soubor do svého počítače. Při přímém spuštění z netu (tlačítkem „Otevřít“) programy nejsou / nemusí být (plně) funkční! Pro opakované použití může být účelné uložit sešity jako šablony Excelu .XLT, případně .XLTM.

 

Programy pro organizaci turnajů

P. Hajdovský v letech 2005 a 2006 vytvořil jednoduché prográmky pro zpracování turnajů „zkrácené double-KO“ pro 8, 16 a 32 a hráčů.

Programy se dvěma dvoukoly na straně B pavouka se opírají o standardní formule EPBF (nasazení hráčů do základního kola, křížení při přechodu z A-strany do B-strany) a umožňují libovolný (losovaný) návrat z konce B-strany do KO. V průběhu zadávání výsledků postupně vyplňuje tabulka výsledného pořadí hráčů podle toho, jak jednotliví hráči končí účast v turnaji. Na upozornění ze strany uživatelů bylo zjištěno, že v programech samovolně prošla lhůta, spojená s digitálním podpisem autora. V reakci na toto upozornění nahradil V. Hajdovský původní programy jejich novějšími verzemi, z nichž navíc odstranil časové omezení pro jejich používání. Nabídku doplnil o pavouka pro 64 hráčů.

Složení inovované nabídky:

CDKO08.xls – zkrácené double KO 08/04, verze 3.32, 2006

CDKO16.xls – zkrácené double KO 16/04, verze 3.32, 2006

CDKO32.xls – zkrácené double KO 32/08, verze 3.32, 2006

CDKO64.xls – zkrácené double KO 64/16, verze 3.32, 2006

 

V současné době se turnajová praxe u nás kloní ke zkrácenému double KO s jediným dvoukolem na straně B pavouka. Pro tento formát zatím podobná podpora nebyla k dispozici. K příležitosti inovace starých pavouků autor zpracoval v analogickém provedení pavouky také pro tento formát. Do jejich funkční náplně byly navíc přidány nové prvky. Z hlediska obecnosti přibyla nepovinná možnost hry o třetí místo v turnaji.

Složení nové série pavouků:

DDKO08.xlsm – zkrácené double KO 08/04, verze 4.01, 2016

DDKO16.xlsm – zkrácené double KO 16/08, verze 4.01, 2016

DDKO32.xlsm – zkrácené double KO 32/16, verze 4.01, 2016

DDKO64.xlsm – zkrácené double KO 64/32, verze 4.01, 2016

Pokud Vám nepůjdou stáhnout ve formátu xlsm – zde je ke stažení archiv v zip, a to vše.

Staré a nefunkční verze pavouků byly při této příležitosti z této stránky staženy. Ponechány byly pouze pavouky k vytištění.

 

U rozsáhlejších turnajů se často do finálového pavouka vstupuje přes kvalifikační skupiny. Pro méně výkonné hráče je vylučovací princip pavouků často odrazující. Představa dlouhé cesty za dvěma zápasy opravdu není příliš lákavá. V případě využití kvalifikačních skupin se situace výrazně mění. Skupina pro pět hráčů nabídne čtyři zápasy každému účastníkovi a postupujícím do pavouka minimálně další dva. Každý si tak zahraje s řadou soupeřů a případný daleký výlet dostává příznivější smysl. Poolovým specifikem ČMBS je poměrně nezvyklý systém pro stanovení konečného pořadí ve skupině, které rozhoduje také o tom, kteří hráči se kvalifikují do finálového pavouka. Přesná definice pravidel uspořádání tabulky z roku 2004 zní:

1. Hlavním kritériem je celkový počet dosažených výher ve zcela vyplněné výsledkové tabulce.
2. Pokud jsou právě dva účastníci hodnoceni shodně, rozhoduje výsledek vzájemného zápasu.
3. Při shodném počtu výher více účastníků rozhoduje redukovaná tabulka vzájemných zápasů.
4. V redukované tabulce vzájemných zápasů je hlavním kritériem opět počet dosažených výher.
5. Nerozhodne-li počet výher v redukované tabulce, rozhoduje bodový rozdíl redukovaného skóre.
6. Nerozhodne-li rozdíl redukovaného skóre, vezme se v potaz bodový rozdíl celkového skóre.
7. Pokud žádné z použitých kritérií nerozhodlo o pořadí, rozhodne sehrání penaltového rozstřelu.

Zatím nebyl veřejně k dispozici žádný lokálně použitelný prostředek, který by toto pořadí dokázal určit (uměly to programy pro řízení centrálních soutěží; dnes s ním pracují oba naše výsledkové servisy). Snaha o pomoc klubům při organizování turnajů s využitím skupin mne vedla k vytvoření potřebného nástroje s poměrně komfortní obsluhou. Základem je generátor tabulek s volitelným počtem míst. Takovou tabulku lze rozkopírovat na další listy sešitu pro potřeby turnajů. Každý výsledek, vložený do tabulky, se okamžitě a automaticky zpracuje pro vyhodnocení jejího aktuálního stavu.

Tento nástroj nyní dávám k obecnému využití:

TabulkaSkorePool – kvalifikační skupiny (12.10.2017)

 

U skupin s větším počtem účastníků vyvstává problém s pořadím zápasů, v němž je správné skupinu odehrát. Při živelném nasazování zápasů se velmi snadno může stát, že zatímco je skupina téměř celá odehraná, na dohrávku jednoho hráče čeká jeden nebo i více soupeřů. To pak dohrání skupiny významně protahuje. Skupina by se měla odehrát zásadně po kolech, kdy se v každém kole utkají všichni hráči skupiny. Tím lze předejít výše uvedenému problému. K nasazení účastníků skupiny do kol se zpravidla užívají nasazovací tabulky (Berger, Schurig). Existuje i unikátní algoritmus B.Uhra, který takové nasazení bleskově zajistí pro libovolný myslitelný rozsah skupiny. V případě lichého počtu algoritmus doplní skupinu na sudý počet o volný los, který je v každém kole postupně přidělen všem účastníkům skupiny. Právě tento typ nasazení do kol používá následující aplikace. Pro zadaný seznam účastníků skupiny se vytvoří na samostatném listu jmenovitý rozpis do kol, kam se zapisují dosažené výsledky. Tyto zapsané výsledky se automaticky přenášejí do křížové tabulky, kterou aplikace generuje společně s rozpisem do kol.

RozpisZapasuDoKol – rozpis kvalifikační skupiny do kol (25.1.2010, úprava 8.1.2019)

 

Jako završení nástrojů pro práci se skupinami nabízím obsluhu úvodní části turnaje, skládající se ze soustavy kvalifikačních skupin. Základem nástroje jsou dva kmenové listy Vstupy a Přehled. List Vstupy obsahuje úplný seznam hráčů pro daný turnajový den. Z tohoto seznamu se vybírají hráči do jednotlivých skupin. Pro každou vybranou skupinu se následně vygeneruje samostatný list s rozpisem skupiny do kol a s křížovou výsledkovou tabulkou. O vzniku skupiny je proveden záznam také na list Přehled (s počtem zápasů ve skupině a s poli pro sledování zápasů ve skupině). Na listu Přehled je umístěna i tabulka aktuálního využití stolů v herně. S nasazováním zápasů na stoly a se zápisem výsledků se pracuje na listech pro jednotlivé skupiny. Přidělením stolu pro zvolený zápas se aktualizuje stav na listu Přehled o nově zahájený zápas. Zápisem výsledku dohraného zápasu se aktualizuje jak  stav na listu Přehled, tak stav křížové tabulky pro skupinu. Pro nedohranou skupinu se provizorní pořadí stanovuje podle počtu výher. Se zápisem posledního výsledku ve skupině se provede výpočet konečného pořadí podle dříve zmíněných pravidel pro poolové soutěže. Poslední možnou úpravou křížové tabulky je její uspořádání podle stanoveného pořadí. Popsaný nástroj sdružuje nejlepší techniky z jiných mých nástrojů pro obsluhu skupin, Jeho rozsah je formálně vymezen 128 hráči pro jeden hrací den, 20 skupinami s maximálně 16 hráči v jedné skupině a 20 stoly k dispozici. Zejména počet hráčů v jedné skupině je silně předimenzovaný. Zvětšení max. počtu účastníků, počtu skupin a stolů je snadno proveditelné (i když v našich podmínkách taková potřeba nejspíš nevznikne).

TurnajSkupiny – obsluha kvalifikačních skupin to velký turnaj (28.1.2019)

 

Nezbytnou přípravnou fází každého turnaje je tvorba nasazovacího pořadí pro přihlášené účastníky. Pro dobrou zpracovatelnost výsledků je vhodné používat správná jména se správnými kluby podle oficiálního zdroje jmen. Samotné pořadí může plynout z postavení hráče ve vhodném žebříčku nebo z pozice hráče v rozehrané soutěži. Jindy může jít o požadavek náhodného pořadí, někdy pouze pro určitou skupinu hráčů. Velmi často jde o individuální zařazení hráče do dříve vytvořeného seznamu, jindy zase o vyjmutí z existujícího zařazení. Mnohdy se nasazovací seznamy sestavují z jiných seznamů s odlišným formátováním, případně se účastníci zapisují přímo ručně. Prakticky všechny vyjmenované situace jsem se pokusil shrnout do jediného nástroje, který poskytuje významný komfort a všestrannost pro snadnou tvorbu nasazovacích seznamů. Uživatelskou vlídnost jsem se pokusil podpořit stručným návodem k použití. Základní možností pro práci s ním je pohodlný výběr jmen z databáze, přímo odvozené z aktuálního stavu svazové matriky.

Na tomto místě nabízím popsaný nástroj ke stažení:

Nasazovací seznamy pro turnaje (29.4.2017)

 

Formuláře k vytištění pro ty, kteří při turnaji nemají k dispozici počítač:
DKO16 (24.9.2005)
DKO32 (24.9.2005)
DKO64 (6.10.2005)

 

Pavouky pro Google Sheets

Určitým omezením pro využití zde uvedených aplikací je fakt, že většina z nich používá makra VBA a jsou tím omezeny na prostředí MS Excel. Dobrý nápad mi umožnil konvertovat všechny moje pavouky do plně funkční podoby, která se bez maker obejde. Tím se otevírá možnost jejich využití i v jiných tabulkových prostředích. Jako velmi perspektivní se jeví využití Google Sheets. Tento produkt totiž umožňuje jak přímou obsluhu pavouka během turnaje, tak on line náhled pro veřejnost do živého pavouka v podobě, jak probíhá proces aktualizace. Tím lze dosáhnout podobného diváckého kontaktu, jaký v průběhu turnaje poskytuje databázově orientovaný výsledkový servis. Děje se tak s nepoměrně menší datovou režií a s výrazně nižšími nároky na přípravu a obsluhu turnaje. Z hlediska možnosti sledovat změny v aktualizovaném sešitě poskytuje Google Sheets služby, které jsou pro Excel z principu nedostupné.

Pro zájemce pro využití popsané možnosti on line sledování průběhu turnaje nabízím v příloze osm sešitů, uložených v zipu (turnaje se zkráceným double KO rozpisem pro 8, 16, 32 a 64 hráčů, všechny s variantou jednoho i dvou opravných kol). Provozovatel systému musí mít aktivovaný Google Disk (což je mimochodem bezplatná služba), na který si nahraje vhodné dekomprimované sešity ze zipu. Tyto sešity pak na Google disku sehrají podobnou úlohu jako šablony v MS Excel. Vhodný sešit na G-disku otevřete jako tabulku Google a tuto podobu uložíte na G-disk. Vzniklou tabulku Google vhodně přejmenujete podle konkrétního turnaje a získáte tak podklad pro zápis výsledků tohoto turnaje. V připraveném podkladu vložíte data do nasazovací tabulky (tj. jména s kluby účastníků turnaje). Jména se automaticky rozepíší do pavouka, který je tím připravený přijímat výsledky. Výsledky jednotlivých zápasů budete zapisovat přímo do pavouka, který se vám za to odmění pokračovacím nasazením postupujících hráčů. Hráči, kteří svou účast v turnaji ukončí, postupně automaticky vyplní vznikající výsledkovou listinu.

Abyste zájemcům umožnili online sledování pavouka, vyžádáte si adresu pro sdílení v režimu pouze pro čtení. Tuto adresu sdělíte potenciálním zájemcům (mailem, případně na sociálních sítích). Zájemci pouhým klepnutím na zaslanou adresu získají on line přístup k danému pavouku (v režimu read only). Následující sledování průběhu turnaje není podmíněno žádnou další výbavou uživatelského počítače, ani dalším dialogem nebo znalostmi uživatele.

Výsledky v online pavouku je možné pomocí stejné adresy sledovat i na mobilech s Androidem. A nejenom to. Z pozice vlastníka máte možnost prostřednictvím vlastního  mobilu také aktualizovat výsledky zápasů v tabulce. Jako vlastník můžete dokonce zaslat e-mailovou pozvánku někomu, kdo vás zastoupí při aktualizaci pavouka. A i on k tomu může použít vlastní mobil, pokud na něm má zpřístupněnou svoji e-mailovou schránku.  To je odpověď i pro ty pořadatele, kteří se nemíní „vláčet“ na turnaj s notebookem. Pro zápis výsledků si totiž na turnaji vystačí s vlastním mobilem. A bez něj stejně většina z nás nedá ani ránu!

Na základě testů s pavouky při řízení skutečných turnajů jsem doplnil do modelu možnost práce s průběžnými stavy zápasů v tom smyslu, že teprve dosažení předepsaného počtu vítězných her v zápase vyvolá nasazení hráčů do dalšího kola pavouka. Původní chování pavouka se v praxi ukázalo jako matoucí. Novou sadu pavouků uvádím v příloze z 22.12.2019.

Série vánočních turnajů s kvalitním obsazením, ale vedených tužkou na papíře, ve mně vyvolala vzpouru proti starým pořádkům. Faktem je, že se u nás větší turnaje už prakticky neobejdou bez hraní skupin. Moje obsluha skupin byla zatím omezena na sešity s makry, protože výpočet pořadí ve skupině podle pravidel poolu se v Excelu bez maker neobejde. Příznivé vlastnosti online pavouků z pohledu jejich sdílení s diváky u mne převážily nad úplností jejich funkční náplně. To změnilo také můj pohled na obsluhu skupin. Rozhodl jsem se vytvořit sešit i pro obsluhu skupin, který by měl stejné vlastnosti pro sdílení, jako mají online pavouky. Sešit obsahuje dva listy po osmi skupinách se šesti místy. Maximální turnajová kapacita tohoto sešitu je 96 hráčů. Jména, zapsaná do řádků tabulek, se automaticky rozepíšou do sloupců. Výsledky se vyplňují zápisem dvou čísel, oddělených dvojtečkou. Normálně excel takový zápis převádí na čas. Toto skóre se vyplňuje jen do horní části tabulky (nad diagonálu). Obrácené skóre pod diagonálu si formulář spočítá sám. Chvíli trvalo, než jsem Excel donutil, aby to chápal jako zápis skóre. A ještě víc času trvalo, aby s tím skóre zacházel správně při stanovení obráceného výsledku, sčítání skóre a vyhodnocení počtu výher. Tím ovšem automatizace online skupin končí. Pořadí ve skupinách musí administrátor určit sám. Na druhé straně jde o informační podklad, který při správném použití mohou sdílet v reálném čase všichni, kdo o to mají zájem, a to jak na svých počítačích, tak ve svých mobilech s Androidem. To se týká jak hráčů v herně, tak široké divácké veřejnosti. A navíc: sešit se skupinami může administrátor doplňovat o výsledky rovněž s pouhým využitím svého chytrého mobilu. Vyhlašuji tímto počinem definitivní válku papíru a tužce při řízení poolových turnajů!

V předvečer Silvestra 2019 rozeslal R. Vladyka poolovým klubům ČMBS nabídku s možností jejich bezplatného zapojení do projektu OnlineTurnaje. Nabídku doprovází podrobný popis, jak se stát účastníkem tohoto projektu a jak poté jeho služeb využívat. Těmito dokumenty jsem nyní nahradil dřívější přílohy k danému tématu. Jen jsem si dodatečně uvědomil, že jsem v nabídce opomněl zdůraznit jeden podstatný fakt: projekt OnlineTurnaje se zcela obejde bez instalovaného MS Excelu u kohokoliv z účastníků nebo diváků. To může být pro mnohé příznivá zpráva. A v mé nabídce softwarových nástrojů jde přímo o unikátní případ!

Účastníci projektu OnlineTurnaje:

  •  BC Lysá n/L     – v provozu (garant J.Hochman)
  •  BC Řipská        – v provozu (garant J.Tichý)
  •  BC Balabuška – v jednání  (garant J.Eliáš)
  •  BC Harlequin  – v jednání  (garant P.Halamka)
  •  Další kluby ?    – v očekávání

 

Nabídka k účasti na projektu:                   Návod k instalaci a provozu:  

Nabídka PDF  (30.12.2019)                        Návod v.5.15 PDF  (14.1.2020)

 

Švýcarský systém

K mému určitému překvapení začal do kulečníkových vod pronikat tzv. švýcarský systém řízení turnajů. Systém vznikl koncem 19.století pro potřeby rozsáhlých šachových turnajů. Právě na velkých turnajích se nejlépe projevují jeho hlavní přednosti. Všichni hráči bez rozdílu hrají po celou dobu turnaje, nikdo není vyřazován a během minimálního počtu kol všichni hráči získají přesné individuální umístění na konečné výsledkové listině. Nasazování kol probíhá tak, aby se v nich utkávali výkonnostně blízcí hráči. Systém zabezpečuje, že se stejní soupeři nemohou v turnaji utkat víc než jednou. Za tyto skvělé vlastnosti švýcarský systém platí svou daň v podobě toho, že turnaje negradují do zápasů těch nejlepších a že dokonce o celkovém vítězi může být rozhodnuto dřív než v posledním kole turnaje. Z provozního hlediska je největším problémem fakt, že systém z principu nemůže určit soupeře pro další kolo, dokud není dohráno kompletní kolo předchozí. Časový kolaps turnaje pro pomalou hru některých hráčů proto ve švýcarském systému hrozí ještě víc, než v jiných turnajových schématech. Využití institutu časového rozhodčího má v tomto případě zcela zásadní význam.

Stanovení pořadí v turnajích švýcarského typu se odvíjí od počtu výher v turnaji, k němuž se jako pomocný nástroj využívá zpravidla Buchholzovo kritérium, definované roku 1932. Toto kritérium přihlíží ke kvalitám soupeřů, s nimiž se hodnocený hráč na turnaji utkal. Čím lepší byli soupeři, tím je Buchholz vyšší. Mezi soupeři se stejným počtem výher se nejlépe umístí ten, který hrál s nejtěžšími soupeři. Podle sportu, v němž se švýcarský systém používá, se může k jemnějšímu rozlišení využít i dalších výsledkových parametrů. Jako zajímavost mohu uvést, že pro badminton byl vytvořen na švýcarském principu systém řízení turnajů, který vůbec Buchholze nevyužívá. Místo něj používá pro stanovení pořadí vedle výher také poměru setů, a dokonce i poměru míčků v setech.

Žádný volně dostupný prostředek pro řízení turnajů švýcarského typu s Buchholzem jsem neobjevil. Nakonec jsem si řídící program pro standardní švýcarský systém (včetně úplného Buchholze) napsal sám v Excelu. Proti šachovému výsledkovému schématu můj program nepracuje s remízami, které poolová praxe nepřipouští. Jistě toho neumí kolem turnaje udělat tolik, co výše zmíněná badmintonová verze o velikosti 9,5 MB. Můj excelský sešit se vejde do velmi skromných 50 kB paměti. Přesto umí to, to se od řídícího programu vyžaduje: umí vytvořit nasazovací seznam pro turnaj, nasadit jeho první kolo a na základě výsledků dohraného kola vytvořit nasazení pro následující kola až po dokončení celého turnaje. Práce řídícího programu končí vystavením konečné výsledkové listiny. Jako třešinku na dortu uvádím, že můj excelský udělátor fakticky nezná omezení pro počet účastníků turnaje. Maximální počet je dán spíš kapacitou herny, kde např. při hodinovém limitu na zápas v režimu „od rána do večera“ lze reálně počítat s deseti směnami hráčů. V herně s 8 stoly se tak dá při dokonalé organizaci za den odehrát 80 zápasů. Přesně tolik zápasů potřebuje plně obsazený švýcarský turnaj pro 32 hráčů (5 kol po 16 zápasech). Reálnější schéma z tohoto pohledu tvoří turnaj pro 16 účastníků (4 kola po 8 zápasech, tj. 32 zápasů celkem), případně pro 8 účastníků (3 kola po 4 zápasech, celkem 12 zápasů). Pro malé počty účastníků je švýcarský systém dobrým kompromisem mezi „krutým“ vyřazovacím pavoukem a časově náročnou křížovou tabulkou.

Švýcarský systém (8.4.2017)

 

 

Ukazatel skóre:

Dost často se stává, že hrajete zápas, který sleduje řada očí, a jako na potvoru není k mání počitadlo či jiný ukazatel skóre, aby diváci viděli, jak to vypadá s vaším běžícím zápasem. Už dávno mne napadlo vymyslet něco extra-extra, před čím by si jiná počitadle sedla na zadek. Žádný velký nápad na mne ne a ne přijít. A pak Markova žena na obrazovce vyloudila naprosto jednoduché a plně postačující počítadlo pro zápas Marka s Péťou Urbanem. Je tak jednoduché a tak funkční, že mi nedalo a něco podobného s trochou doplněné grafiky sem přidávám. Pokud budete s sebou v herně mít notebook a v něm Excel (nebo jiný tabulkový procesor) s tímhle udělátkem, přinesli jste si také slušné vlastní počitadlo k přímému použití.

Scoreboard  (2.6.2018)

 

Sudoku jako přídavek: 

Pro zpestření chvil, kdy není do čeho píchnout, se může hodit nějaká ta křížovka nebo rébus. Pro ctitele sudoku přikládám z vlastní dílny sbírku klasických úloh na téma „17“, což je nejmenší počet kamenů pro vznik řešitelné úlohy. Jak jsem objevil na internetu, tato varianta sudoku se těší obzvláštní oblibě. Musím ovšem upozornit, že tato sudoku zpravidla nepatří k těm nejsnáze řešitelným. Kdo ale má sudoku rád, může se s chutí pustit do luštění.

Pro ty, kteří mají zkušenosti se sudoku jen z nedělních příloh novin, se mohou složitější úlohy jevit jako prakticky neřešitelné. Bez práce s kandidáty to totiž bývá hodně těžké, s nimi zase hodně pracné. Ke svým úlohám proto přidávám i pomocníka pro práci s kandidáty. Možná vás překvapí, jak významně to řešení sudoku usnadňuje. Přeji příjemnou zábavu!

Dodatek: dostal jsem od kamaráda nadurděný mail, že si kvůli mým „obtížným“ sudoku nebude kazit radost z těch sudoku, které se dají řešit snadno a bez nějakých kandidátů. Kvůli němu a podobným ctitelům vlídných sudoku jsem svoji sbírku rozšířil o kategorii úplně jednoduchých (řešitelných výhradně pomocí holých singlů), snadných (kde si vystačíme s holými a skrytými singly), ale i obtížnějších sudoku nad rámec „sedmnáctky“. Sbírka úloh v odkazu má teď čtyři listy, každý se stem úloh. Teď si snad vybere každý ctitel této zábavy. Mám jen jedno doporučení: nepoužívejte Helper na jednoduché úlohy, abyste si nepokazili zážitek z jejich řešení!

Sudoku – sbírka úloh  (26.5.2017)              SudokuHelperX  (26.5.2017)

 

Biflujeme slovíčka

Svět je pořád menší a potřeba umět víc než česky a telefonicky doléhá na každého z nás. A tak mnozí, aniž by to dávali na odiv, pokoušejí zvládnout základní slovní zásobu, aby se v cizojazyčném zahraničí domluvili a neztratili. A to se bez biflování slovíček (alespoň na začátku) zpravidla neobejde. Mnozí mají nějakou tu appku k tomu účelu někde staženou a jsou na ni zvyklí. Těm, kteří se v tom směru ještě nevybavili, případně nejsou spokojeni s tím, co už mají, mohu nabídnout svůj zbrusu nový slovníček, který vám může posloužit dokonce lépe než kamarád, který by vás ze solidarity byl ochoten trápit. Vložte do mého sešitu svoji slovní zásobu, kterou chcete zvládnout a můžete začít. Kolik jazyků umíš …

Slovicka  (6.3.2019)

 

 

 

 

 

Novinky z ostatních sekcí

CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 1380.7
2 Lebduška Filip MPC Pardubice 1357.8
3 Žalman David MPC Pardubice 1340.7
4 Meisner Jan BC Harlequ´in Praha 1315.1
5 Růčka Radek MPC Pardubice 1197.5
6 Praus Tomáš MPC Pardubice 1190.5
7 Tužil Pavel MPC Pardubice 1161.3
8 Urban Petr MPC Pardubice 1004.3
9 Kníže Martin MPC Pardubice 982.3
10 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 972.4
11 Hajdovský Marek MPC Pardubice 967.3
12 Mihok Michal SK Delta Billiard Brno 937.9
13 Zhou Longdi MPC Pardubice 881
14 Tichý Jaroslav Řipská Praha 875.2
15 Švestka Martin MPC Pardubice 871.5
16 Balan Arivukkannan SK Delta Billiard Brno 869.6
POŘADÍ ČESKÉ POOLOVÉ TOUR 2020
Soutěže jsou pozastaveny